อนุพันธ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการใช้เครื่องมือการลงทุนอย่างเหมาะสม อาจมีโอกาสทำกำไรมหาศาล และหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงล้วนเป็น “อนุพันธ์”

อนุพันธ์ (Derivatives) คือสัญญาทางการเงินที่ทำขึ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหรือขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ทำสัญญาในวันนี้ ไม่ว่าผู้อ้างอิงจะซื้อหรือขายกี่หน่วย เมื่อไหร่จะจัดส่งและชำระเงิน? อนุพันธ์ซื้อขายผ่าน Futures Exchange หรือ TFEX ไฮไลท์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือสัญญาเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลาย รวมถึงหุ้น ดัชนี พันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์ นี่เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์อ้างอิงนั้น ที่สำคัญ…อนุพันธ์มีอายุการใช้งานที่จำกัด เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 ​​เดือน เราจึงต้องตรวจสอบระยะเวลาสัญญาอย่างสม่ำเสมอ หากเราเข้าใจลักษณะของอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ และใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม มันอาจเพิ่มผลกำไรของเราโดยไม่คาดคิด