อนุพันธ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการใช้เครื่องมือการลงทุนอย่างเหมาะสม อาจมีโอกาสทำกำไรมหาศาล และหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงล้วนเป็น “อนุพันธ์” อนุพันธ์ (Derivatives) คือสัญญาทางการเงินที่ทำขึ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหรือขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ทำสัญญาในวันนี้ ไม่ว่าผู้อ้างอิงจะซื้อหรือขายกี่หน่วย เมื่อไหร่จะจัดส่งและชำระเงิน? อนุพันธ์ซื้อขายผ่าน Futures Exchange หรือ TFEX ไฮไลท์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือสัญญาเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลาย รวมถึงหุ้น ดัชนี พันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์ นี่เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์อ้างอิงนั้น ที่สำคัญ…อนุพันธ์มีอายุการใช้งานที่จำกัด เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 ​​เดือน เราจึงต้องตรวจสอบระยะเวลาสัญญาอย่างสม่ำเสมอ หากเราเข้าใจลักษณะของอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ และใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม มันอาจเพิ่มผลกำไรของเราโดยไม่คาดคิด

กองทุนรวม

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การรวบรวมเงินของนักลงทุน นำมาลงทุนตามนโยบายที่กองทุนรวมนั้นๆ ลงทุนตามนโยบายที่กำหนดโดยกองทุนรวมและอนุญาตให้ “ผู้จัดการกองทุน” จัดการกองทุนอย่างมืออาชีพ การลงทุนที่เชื่อถือได้นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คุณสามารถลงทุนด้วยเงินน้อยลง นอกจากนี้ยังมีนโยบายการลงทุนต่างๆ ตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และสินทรัพย์อื่นๆ ดังนั้นแต่ละกองทุนจึงมีผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่เหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เมื่อคุณเปิดบัญชีและเริ่มซื้อขายกองทุน ระดับความเสี่ยงของคุณจะได้รับการทดสอบ

หุ้น

“หุ้นสามัญ” เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่ง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยผู้ถือหุ้นสามัญ เปรียบเสมือนเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียน และ กำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงสิทธิในการออกเสียงของบริษัทในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ หากเศรษฐกิจซบเซา กำไรของบริษัทก็ลดลง ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินปันผลหรือได้รับต่ำ หรืออาจขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็น “ความเสี่ยง” ที่สำคัญของการลงทุนในหุ้น ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากหุ้นจะมีประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนให้กับบริษัทในการขยายธุรกิจ ช่วยสร้างงานและสร้างอาชีพ ต่อยอดเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระยะยาวได้อีกด้วย